OSEBERG SKIBET OG HAVNEN 15. JULI 2015ONSDAG 15. JULI 2015

OSEBERGSKIBET FRA TØNSBERG, NORGE

&

EN HOLLANDSK JAGD PÅ BESØG I ROSKILDE HAVN

Ganglåt från Mockfjärd

VIDEO: Jørgen Jørgensen

11jorjor på YouTube